två stycken Informationsfilmer för PostNord TPL gjorda vid olika tidpunkter. Producerad av Wisebee. Storyboard, animation och ljud av mig, samt vissa grafiska element som i enlighet med befintligt manér behövde produceras. 

Back to Top